Chứng chỉ

của tôi

Chứng nhận

Vimcerts 121

Chứng chỉ Quan trắc môi trường (VIMCERTS) là chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường do Bộ Tài Nguyên Môi trường cấp cho đơn vị hoạt động dịch vụ quan trắc về quan trắc hiện trường và phân tích môi trường, thỏa mãn theo các điều kiện cấp phép hoạt động quan trắc môi trường được quy định trong Nghị định số 127/2014/NĐ-CP.

Công ty Cổ phần Khoa học và Công nghệ việt nam đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường công nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường số hiệu Vimcerts 121 tại quyết định số 2691/QĐ-BTNMT ngày 20 tháng 10 năm 2015 (lần 1), quyết định số 2455/QĐ-BTNMT ngày 26 tháng 10 năm 2016 (lần 2) và quyết định số 197/QĐ-BTNMT ngày 24 tháng 1 năm 2019 (lần 3)

Chứng chỉ

vilas số 772

VILAS là hệ thống công nhận phòng thử nghiệm, hiệu chuẩn của Việt Nam. VILAS sử dụng chuẩn quốc tế để tiến hành đánh giá công nhận phòng thử nghiệm, hiệu chuẩn. Ngày 05 tháng 09 năm 2014, phòng thử nghiệm nghiên cứu và phát triển kỹ thuật môi trường của Công ty CP Khoa học và Công nghệ Việt Nam - VNST được Bộ khoa học và công nghệ cấp chứng chỉ VILAS số 772 phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế ISO/IEC 17025:2005. Ngày 01 tháng 09 năm 2017, Phòng thử nghiệm nghiên cứu và kỹ thuật môi trường của công ty VNST công nhận bổ sung về thông số, chỉ tiêu phân tích trong nước và mẫu vi sinh bề mặt. VNST hướng tới là đơn vị mạnh trong phân tích thử nghiệm chất lượng nước ăn uống, sinh hoạt, vi sinh bề mặt,...

Với hệ thống phòng thử nghiệm quy mô cùng trang thiết bị hiện đại, VNST luôn không ngừng bổ sung trang thiết bị tốt nhất để đem đến cho Quý khách hàng sản phẩm giá trị và chất lượng nhất có thể.

Công văn

số 2888

Phòng thí nghiệm của công ty đã được sở y tế Hà Nội đồng ý hồ sơ tự công bố đủ điều kiện quan trắc môi trường lao động tại văn bản số 2888/SYT-NVY ngày 08 tháng 08 năm 2017.

Hiện tại hồ sơ đề nghị công bố đủ điều kiện quan trắc môi trường lao động  của Công ty Cổ phần Khoa học và Công nghệ Việt nam theo đúng quy định tại Điều 33 Nghị định 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định về điều kiện của tổ chức hoạt động quan trắc môi trường lao động.

Công ty Cổ phần khoa học và Công nghệ Việt Nam được công bố danh sách cơ sở trên website của Sở Y Tế và được giám sát hoạt động quan trắc môi trường lao động bởi Thanh tra Sở Y Tế.

Chứng nhận

số 2066

Giấy chứng nhận đăng ký lĩnh vực hoạt động thử nghiệm.

Tổng cục tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng chứng nhận công ty Cổ phần Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã đăng ký lĩnh vực hoạt động thử nghiệm hóa học tại văn bản 2066/TĐC - HCHQ ngày 31 tháng 10 năm 2014

Số Đăng ký : 154/TN

0983151073