Hồ sơ

năng lực

Công ty Cổ phần Khoa học  và Công nghệ Việt Nam – VNST (Vietnam Science and Technology Joint Stock Company) - tiền thân là Công ty TNHH Môi trường Tây Bắc được thành lập ngày 03/08/2006 và đăng ký thay đổi lần thứ năm vào ngày 29 tháng 04 năm 2016.

Với  các lĩnh vực hoạt động chính:

  • Tư vấn môi trường;
  • Thiết kế, thi công công trình xử lý môi trường;
  • Phân tích các chỉ tiêu hóa môi trường;
  • Giám sát, quan trắc môi trường;
  • Đo kiểm, quan trắc môi trường lao động;
  • Các hoạt động khác: Bảo trì, bảo dưỡng HTXL; đào tạo, phổ biến các kiến thức về chuyên ngành; tư vấn về các vấn đề liên quan đến môi trường...

Địa chỉ công ty:

Nhà G, Viện Hóa học Công nghiệp Việt Nam, Tổ dân phố số 8, Phường Phúc Diễn, Q. Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội.

Điện thoại      :024-2246.3777

Fax                  :024-3793.8219

Email          :vnst@vnst-jsc.vn

Liên hệ:

Mr Khoa - Giám Đốc công ty

SĐT: 0983.151.073/0912.212.421

Email: vnst.khoabn@gmail.com

/public/media/hồ_sơ_năng_lực.pdf

0983151073