Lịch sử

hình thành

01-09

2017

Phòng thử nghiệm của Công ty đã được Bộ Khoa học và Công nghệ cấp chứng chỉ VILAS số 772 - Lĩnh vực hóa , sinh - Lần 2

08-08

2017

Công ty được Sở Y Tế Hà Nội công nhận đủ điều kiện quan trắc môi trường lao động số 2888/SYT-NYT. Đăng tải trên hệ thống thông tin trên Website của Cục quản lý môi trường y tế.

26-10

2016

Chứng nhận của Bộ Tài Nguyên Môi Trường về đơn vị đủ điều kiện quan trắc môi trường số Vimcert 121 kèm quyết định số 2455/QĐ-BTNMT- Lần 2

20-10

2015

Chúng nhận của Bộ Tài Nguyên MT về đơn vị đủ điều kiện quan trắc môi trường số Vimcert 121 kèm quyết định số 2691/QĐ-BTNMT-Lần 1

21-09

2015

Công ty được Cục Quản lý MT y tế công nhận đủ điều kiện đo, kiểm tra Môi trường lao động số 1001/MT-LĐ

11-09

2015

Công ty được công nhận đủ điều kiện đo, kiểm tra môi trường lao dodognj số 4345/SYT-NYT của Sở Y Tế Hà Nội.

05-09

2014

Phòng thử nghiệm của Công ty đã được Bộ Khoa học và Công nghệ cấp chứng chỉ VILAS số 772 - Lĩnh vực Hóa, Sinh

25-12

2013

Công ty chuyển về địa chỉ mới là Nhà G, Viện Hóa Học Công Nghiệp Việt Nam.
Tiến hành xây dựng hệ thống phòng thử nghiệm, đầu tư thiết bị, máy móc. Mở rộng thêm nhiều lĩnh vưc:
+ Tư vấn môi trường
+Công nghệ môi trường
+Quan trắc môi trường
+ Phân tích môi trường
+Đào tạo môi trường
+ Các hoạt động khác như: Bảo trì bảo dưỡng, Vận hành...

18-08

2011

Đổi tên công ty thành Công ty Cổ phần Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Văn phòng tại Làng Quốc Tế Thăng Long, Hà Nội. Hoạt động chủ yếu lĩnh vực tư vấn và công nghệ môi trường.

03-08

2006

Thành lập công ty môi trường Tây Bắc.Văn phòng tại Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội. Lĩnh vực hoạt động chủ yếu là Tư Vấn Môi Trường.

0983151073