Các đối tượng, chỉ tiêu quan trắc - VNST

Các đối tượng, chỉ tiêu quan trắc

02/01/2018 Định kỳ

 • Được Bộ tài Nguyên & Môi trường chứng nhận đơn vị đủ điều kiện hoạt động Quan trắc Môi trường, giấy chứng nhận VIMCERT số 121
 • Được Bộ Y tế công nhận đủ điều kiện Quan trắc Môi trường lao động theo công văn số 1001/MT-LD của Cục quản lý Môi trường Y tế
 • Được chứng nhận phù hợp Hệ thống quản lý chất lượng Phòng thử nghiệm theo ISO/IEC 17025:2005, số chứng nhận VILAS 772.

  Để giải đáp, tư vấn, Qúy Khách hàng vui lòng liên hệ để được tư vấn miễn phí:

  Công ty Cổ phần Khoa học và Công nghệ Việt Nam
  Hotline: 0968.022.249 - 0963.293.488 - 0968.022.247
  Email: vnst@vnst-jsc.vn

  Fanpage:https://www.facebook.com/VNST.JSC/

0983151073