Máy thu mẫu bụi sibata HV-RW - VNST

Trạm lấy mẫu bụi sibata HV-RW

 • Hãng sản xuất: Sibata - Nhật
 • Năm Sử dụng: 2018
 • Mục đích sử dụng: Thu, lấy mẫu bui TSP, PM10, PM 2.5
Bộ lọc vi sinh - VNST

Bộ lọc vi sinh

 • Hãng sản xuất: Sartorius stedim/ Đức
 • Năm đi vào sử dụng: 2018
 • Mục đích sử dụng: Lọc nước để xét nghiệm vi sinh
Bộ cất xyanua - VNST

Bộ cất xyanua

 • Năm sử dụng: 2018
 • Mục đích sử dụng: Phân tích chỉ tiêu xyanua
Bộ chiết chất hoạt động bề mặt - VNST

Bộ chiết chất hoạt động bề mặt

 • Năm đi vào sử dung: 2018
 • Mục đích sử dụng: Phân tích chỉ tiêu sunfua
Bộ cất sunfua - VNST

Bộ cất sunfua

 • Năm đi vào sử dung: 2018
 • Mục đích sử dụng: Phân tích chỉ tiêu sunfua
Máy UV-VIS Spectroquant ® Prove300 - VNST

Máy UV-VIS Spectroquant ® Prove300

 • Hãng sản xuất: 
 • Năm đi vào sử dụng: 2018
 • Mục đích sử dụng: Phân tích đa chỉ tiêu các thông số trong nước
Máy nước cất - VNST

Máy nước cất

 • Hãng sản xuất: Merk Millipore
 • Năm sử dụng: 2018
 • Mục đích sử dụng: Cất nước deion
MÁY ĐO PHỔ ALPHA BETA phông thấp UMF-2000 - VNST

MÁY ĐO PHỔ ALPHA BETA phông thấp UMF-2000

 • Hãng sản xuất: Nga
 • Năm sản xuất : 2018
 • Mục đích sử dụng : Phân tích hoạt độ phóng xạ alpha, beta
0983151073