Thiết bị lấy mẫu bụi thể tích lớn SIBATA HV 500R - VNST

Thiết bị lấy mẫu bụi thể tích lớn SIBATA HV 500R

  • Hãng sản xuất: Sibata
  • Năm sản xuất: 2014
  • Mục đích sử dụng: Lấy mẫu khí
Xe ô tô dịch vụ - VNST

Xe ô tô dịch vụ

  • Hãng sản xuất: Transit
  • Năm sản xuất: 2015
  • Số lượng : 2
Máy phát điện EP 4000CX - VNST

Máy phát điện EP 4000CX

  • Hãng sản xuất: Hompepro
  • Năm sản xuất: 2016
0983151073