Máy đo độ rung Extech 407860 - VNST

Máy đo độ rung Extech 407860

 • Hãng sản xuất: Extech
 • Năm sản xuất: 2015
 • Mục đích sử dụng: Đo chỉ tiêu độ rung.
Máy đo ánh sáng/ tia UV – Lutron UV 340 - VNST

Máy đo ánh sáng/ tia UV – Lutron UV 340

 • Hãng sản xuất: Lutron
 • Năm sản xuất: 2015
 • Mục đích sử dụng: Đo ánh sang và tia UV.
Máy đo đa chỉ tiêu CO, H2S, O2 -Senko TP12C7 - VNST

Máy đo đa chỉ tiêu CO, H2S, O2 - Senko TP12C7

 • Hãng sản xuất: Senko
 • Năm sản xuất: 2014
 • Mục đích sử dụng: Đo các chỉ tiêu CO, H2S, O2
Máy đếm hạt bụi Lighthouse 5016 - VNST

Máy đếm hạt bụi Lighthouse 5016

 • Hãng sản xuất: Lighthouse
 • Năm sản xuất: 2014
 • Mục đích sử dụng: Đo bụi.
Thiết bị lấy mẫu khí thể tích trung bình SKC – 224 PCXR - VNST

Thiết bị lấy mẫu khí thể tích trung bình SKC – 224 PCXR4

 • Hãng sản xuất: SKC
 • Mục đích sử dụng: Lấy mẫu khí.
Máy đo độ ồn phân tích giải tần Rion NL 42- EX - VNST

Máy đo độ ồn phân tích giải tần Rion NL 42- EX

 • Hãng sản xuất: Rion
 • Năm sản xuất: 2015
 • Mục đích sử dụng: Đo ồn phân tích giải tần.
Bơm Flite 3 của SKC - VNST

Bơm Flite 3 của SKC

 • Hãng sản xuất: SKC
 • Mục đích sử dụng: Hút mẫu không khí.
Bơm hút mẫu Sensidyne BDX II - VNST

Bơm hút mẫu Sensidyne BDX II

 • Hãng sản xuất:  Sensidyne
 • Mục đích sử dụng: Hút mẫu không khí.
0983151073