Thiết bị đo tốc độ dòng CQS.LCY - VNST

Thiết bị đo tốc độ dòng CQS.LCY

 • Hãng sản xuất: Đài Loan
 • Năm sản xuất: 2017
 • Mục đích sử dụng: Đo tốc độ dòng.
Tư vấn môi trường - Quan trắc môi trường - VNST

Các loai dụng cụ thủy tinh

 • ống nghiệm, pipet, buret, đĩa pertry, cốc đong, bình tam giác…
Tư vấn môi trường - Quan trắc môi trường - VNST

Máy hút chân không

 • Hãng sản xuất: Palma/Đài Loan
 • Năm sản xuất:2013
 • Mục đích sử dụng: Bơm hút chân không
 • Hiện trạng hoạt động : Tốt
Tư vấn môi trường - Quan trắc môi trường - VNST

Máy khuấy từ

 • Hãng sản xuất: Velp/Italia
 • Năm sản xuất:2013
 • Mục đích sử dụng: Khuấy trộn dung dịch
 • Hiện trạng hoạt động : Tốt
Tư vấn môi trường - Quan trắc môi trường định kỳ - VNST

Tủ bảo quản mẫu 1000HP

 • Hãng sản xuất:Sanaky/Việt Nam
 • Năm sản xuất: 2014
 • Mục đích sử dụng: Bảo quản mẫu và lưu mẫu
 • Hiện trạng hoạt động : Tốt
Tư vấn môi trường - Quan trắc môi trường - VNST

Tủ bảo quản hóa chất MIR- 154- PB

 • Hãng sản xuất: Panasonic/Nhật Bản
 • Năm sản xuất: 2013
 • Mục đích sử dụng: Bảo quản các hóa chất của PTN
 • Hiện trạng hoạt động : Tốt
Tư vấn môi trường - Quan trắc môi trường - VNST

Máy nước cất 2 lần

 • Hãng sản xuất: Labtech/Hàn Quốc
 • Năm sản xuất: 2015
 • Mục đích sử dụng: Cung cấp nước cất 2 lần
 • Hiện trạng hoạt động : Tốt
Tư vấn môi trường - Quan trắc môi trường - VNST

Máy cất nước 1 lần

 • Hãng sản xuất: Trung Quốc
 • Năm sản xuất:2013
 • Mục đích sử dụng: Cung cấp nước cất 1 lần
 • Hiện trạng hoạt động : Tốt
0983151073