Tư vấn môi trường - Quan trắc môi trường định kỳ - Quan - VNST

Bộ cất đạm tự động

 • Hãng sản xuất: Veld Scientifica/ Italia
 • Năm sản xuất: 2017
 • Mục đích sử dụng: Phân tích tổng nito
 • Hiện trạng hoạt động : Tốt
Tư vấn môi trường - Quan trắc môi trường định kỳ - Quan - VNST

Máy đo DO OM 71

 • Hãng sản xuất: Veld Scientifica/ Italia
 • Năm sản xuất: 2017
 • Mục đích sử dụng: Phân tích tổng nito
 • Hiện trạng hoạt động : Tốt
Máy đo độ ồn 2310 SL - VNST

Máy đo độ ồn 2310 SL

 • Hãng sản xuất: SEW
 • Năm sản xuất: 2014
 • Mục đích sử dụng: Đo ồn chung.
Tư vấn môi trường - Quan trắc môi trường - VNST

Bộ cất đạm Kjeldahl

 • Hãng sản xuất: Scholt/Đức
 • Năm sản xuất: 2013
 • Mục đích sử dụng: Chưng cất mẫu làm tổng N, Phenol
 • Hiện trạng hoạt động : Tốt
Máy đo bức xạ nhiệt Tenmars TM188D - VNST

Máy đo bức xạ nhiệt Tenmars TM188D

 • Hãng sản xuất: Tenmars
 • Mục đích sử dụng: Đo bức xạ nhiệt.
Máy đo nhiệt độ, áp suất, vận tốc khí thải – Testo 5213 - VNST

Máy đo nhiệt độ, áp suất, vận tốc khí thải – Testo 5213

 • Hãng sản xuất: Testo
 • Năm sản xuất: 2015
 • Mục đích sử dụng: Máy đo chỉ tiêu nhiệt độ, áp suất, vận tốc khí thải.
Máy đo liều phóng xạ Inspector Alert - VNST

Máy đo liều phóng xạ Inspector Alert

 • Hãng sản xuất: Inspector Alert
 • Mục đích sử dụng: Đo chỉ tiêu liều suất phóng xạ, tia X,…
Tư vấn môi trường - Quan trắc môi trường - VNST

Máy đo pH F-71BW

 • Hãng sản xuất: Horiba/Nhật Bản
 • Năm sản xuất: 2013
 • Mục đích sử dụng: Đo pH, TDS, Độ muối, độ dẫn
 • Hiện trạng hoạt động : Tốt
0983151073