Tư vấn môi trường - Quan tắc môi trường - VNST

Tủ sấy OA – 54 – 8

 • Hãng sản xuất: Esco/Singapore
 • Năm sản xuất: 2015
 • Mục đích sử dụng: Sấy dụng cụ thủy tinh, giấy lọc
 • Hiện trạng hoạt động : Tốt
Tư vấn môi trường - Quan trắc môi trường - VNST

Tủ sấy AC120

 • Hãng sản xuất: Froilabor/Pháp
 • Năm sản xuất: 2013
 • Mục đích sử dụng: Sấy dụng cụ thủy tinh, giấy lọc
 • Hiện trạng hoạt động : Tốt
Quan trắc môi trường - Tư vấn môi trường - VNST

Cân phân tích 4 số lẻ PA 214

 • Hãng sản xuất: Ohaus/Mỹ
 • Năm sản xuất: 2013
 • Mục đích sử dụng: Cân hóa chất, giấy lọc
 • Hiện trạng hoạt động : Tốt
Tư vấn môi trường - Quan trắc môi trường - VNST

Máy đếm khuẩn lạc

 • Hãng sản xuất: Funke Gerber/ Đức
 • Năm sản xuất: 2015
 • Mục đích sử dụng: Đếm khuẩn lạc
 • Hiện trạng hoạt động : Tốt
Quan tắc môi trường định kỳ - Tư vấn môi trường - VNST

Nồi hấp vô trùng HVA 85

 • Hãng sản xuất: Hyrayama
 • Năm sản xuất: 2014
 • Mục đích sử dụng: Hấp làm sạch thiết bị
 • Hiện trạng hoạt động : Tốt
Tư vấn môi trường - Quan trắc môi trường - VNST

Tủ ấm nuôi vi sinh vật IFA 110-8

 • Hãng sản xuất: Esco/Singapore
 • Năm sản xuất: 2015
 • Mục đích sử dụng: Tạo môi trường nuôi cấy vi sinh vật
 • Hiện trạng hoạt động : Tốt

Tư vấn môi trường - Quan trắc môi trường - VNST

Tủ cấy vi sinh

 • Hãng sản xuất: Esco/Singapore
 • Năm sản xuất: 2015
 • Mục đích sử dụng: Cấy vi sinh vào môi trường
 • Hiện trạng hoạt động: Tốt
Máy đo độ ồn TM - 102 - VNST

Máy đo độ ồn TM - 102

 • Hãng sản xuất: Tenmar
 • Năm sản xuất: 2014
 • Mục đích sử dụng: Đo độ ồn chung.
0983151073