Máy đo TDS - VNST

Máy đo TDS

 • Hãng sản xuất: Hana/Rumani
 • Năm sản xuất: 2017
 • Mục đích sử dụng: Đo chỉ tiêu TDS.
Tư vấn môi trường - Quan trắc môi trường - VNST

Thiết bị cất cô quay

 • Hãng sản xuất: Hanshin/Hàn Quốc
 • Năm sản xuất: 2015
 • Mục đích sử dụng: Làm giàu mẫu
 • Hiện trạng hoạt động : Tốt
Máy đo điện từ trường EMC/EMI Aaronia Spectran NF-5030 - VNST

Máy đo điện từ trường EMC/EMI Aaronia Spectran NF-5030

 • Hãng sản xuất: Aaronia
 • Năm sản xuất: 2016
 • Mục đích sử dụng: Đo chỉ tiêu điện từ trường công nghiệp, tần số cao
Tư vấn môi trường - Quan trắc môi trường - VNST

Máy li tâm Z206A

 • Hãng sản xuất: Hermle/Đức
 • Năm sản xuất: 2014
 • Mục đích sử dụng: Xử lý mẫu làm GC
 • Hiện trạng hoạt động : Tốt
Tư vấn môi trường - Quan trắc môi trường - VNST

Máy UV-VIS Halo DB-30

 • Hãng sản xuất: Dynamica/Mỹ
 • Năm sản xuất: 2014
 • Mục đích sử dụng: Phân tích đa chỉ tiêu các thông số trong nước
 • Hiện trạng hoạt động : Tốt
Máy đo pH cầm tay - VNST

Máy đo pH cầm tay

 • Hãng sản xuất: HI 98128
 • Năm sản xuất: 2015
 • Mục đích sản xuất: Đo nhanh các chỉ tiêu pH, nhiệt độ.
Tư vấn môi trường - Quan trắc môi trường - VNST

Máy UV-VIS Spectroquant ® Pharo 300

 • Hãng sản xuất: Merk/Đức
 • Năm sản xuất: 2013
 • Mục đích sử dụng: Phân tích đa chỉ tiêu các thông số trong nước
 • Hiện trạng hoạt động : Tốt
Tư vấn môi trường - Quan trắc môi trường - VNST

Thiết bị phản ứng nhiệt TR300

 • Hãng sản xuất: Merk/Đức
 • Năm sản xuất: 2013
 • Mục đích sử dụng: Phá mẫu COD
 • Hiện trạng hoạt động : Tốt
0983151073