Máy đo tốc độ gió – Testo 425 - VNST

Máy đo tốc độ gió – Testo 425

 • Hãng sản xuất: Testo
 • Năm sản xuất: 2015
 • Mục đích sử dụng: Đo tốc độ lưu chuyển không khí
Máy đo nhanh nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng LM – 8000A - VNST

Máy đo nhanh nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng LM – 8000A

 • Hãng sản xuất: Lutron
 • Năm sản xuất: 2014
 • Mục đích sử dụng: Đo các chỉ tiêu vi khí hậu và ánh sáng

Tư vấn môi trường - Quan trắc môi trường - VNST

Cân phân tích 5 số lẻ PA 214

 • Hãng sản xuất: Ohaus/ Mỹ
 • Năm sản xuất: 2013
 • Mục đích sử dụng: Cân hóa chất, giấy lọc bụi
 • Hiện trạng hoạt động: Tốt
bộ thiết bị lấy mẫu isokinetic - VNST

Bộ thiết bị lấy mẫu isokinetic

 • Hãng sản xuất: Environmental Supply Company (ESC), Mỹ
 • Năm sản xuất: 2016
 • Mục đích sử dụng: Thiết bị lấy mẫu khí thải và bụi ống khói (theo phương pháp ISO kinetic)
Bộ thiết bị lấy mẫu vocs - VNST

Bộ thiết bị lấy mẫu vocs

 • Hãng sản xuất: Enviromental Supply Company, Inc (viết tắt: ESC) - Mỹ
 • Năm sản xuất: 2016
 • Mục đích sử dụng: Lấy mẫu VOCS và hơi khí độc theo phương pháp EPA 0030 & 0031
Máy hút mẫu khí lưu lượng thấp Sibata - VNST

Máy hút mẫu khí lưu lượng thấp Sibata

 • Hãng sản xuất: Sibata
 • Năm sản xuất: 2013
 • Mục đích sử dụng: Lấy mẫu khí
Máy đo nhanh đa chỉ tiêu TOA DKK 22A - VNST

Máy đo nhanh đa chỉ tiêu TOA DKK 22A

 • Hãng sản xuất: TOA DKK
 • Năm sản xuất: 2014
 • Mục đích sử dụng: Máy đo nhanh chỉ tiêu pH, DO, nhiệt độ, ...
Bộ thiết bị lấy mẫu đất - VNST

Bộ thiết bị lấy mẫu đất

 • Mục đích sử dụng: Lấy mẫu đất
0983151073