Công ty TNHH phần mềm FPT Hà Nội- FPT software - VNST

Công ty TNHH phần mềm FPT Hà Nội

  • Địa điểm: Làng Công Nghệ số 3 và số 4, Khu
    Phần mềm, Khu Công Nghệ Cao Hòa Lạc, Km 29 Đại lộ
    Thăng Long, Xã Tân Xã, Huyện Thạch Thất, Thành Phố
    Hà Nội, Việt Nam
  • Nội dung công việc:  Quan trắc môi trường làm việc của công ty FPT Software

0983151073