Công ty TNHH Thương mại và xuất nhập khẩu Prime - VNST

Công ty TNHH Thương mại và xuất nhập khẩu Prime

  • Địa chỉ: Khu Công nghiệp Bình Xuyên, thị trấn Hương Canh, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc.
  • Nội dung công việc: Lấy mẫu, phân tích chỉ tiêu bụi, hơi khí độc trong ống khói khí thải của các nhà máy thuộc tập đoàn ( Bao gồm 6 ống khói tại Công ty CP Prim Khói Việt; 9 ống khói tại Công ty CP Prime Tiền Phong; 15 ống khói tại Công ty CP Prime Vĩnh Phúc; 10 ống khói tại Công ty CP Prime Yên Bình; 6 ống khói tại Công ty Prime Phổ Yên; 10 ống khói tại Công ty CP Prime Đại Việt; 12 ống khói tại Công ty CP Prime Đại Lộc). 

0983151073