Quan trắc

môi trường

Giới thiệu

Với trang thiết bị phục vụ quan trắc Môi trường hiện đại cùng năng lực pháp lý đầy đủ, VNST có khả năng cung cấp dịch vụ quan trắc Môi trường với nhiều đối tượng và chỉ tiêu quan trắc. VNST cam kết dịch vụ chuyên nghiệp với chất lượng tốt nhất, tiến độ kịp thời và chi phí hợp lý Cùng tôn chỉ “Kỷ luật – Trách nhiệm – Hiệu quả”.

Chi tiết

Năng lực pháp lý

  • Được Bộ tài Nguyên & Môi trường chứng nhận đơn vị đủ điều kiện hoạt động Quan trắc Môi trường, giấy chứng nhận VIMCERT số 121
  • Được Bộ Y tế công nhận đủ điều kiện Quan trắc Môi trường lao động theo công văn số 1001/MT-LD của Cục quản lý Môi trường Y tế
  • Được chứng nhận phù hợp Hệ thống quản lý chất lượng Phòng thử nghiệm theo ISO/IEC 17025:2005, số chứng nhận VILAS 772.
Chi tiết

Các đối tượng, chỉ tiêu quan trắc

  • Khí thải: bụi, hợp chất hữu cơ bay hơi (VOCs), hơi khí độc (SO2, NOx, H2S…), các thông số vật lý (nhiệt độ, lưu lượng, độ ẩm…) và các hơi kim loại.
  • Không khí xung quanh & môi trường lao động: các chỉ tiêu vi khí hậu, hơi khí độc, VOCs, vi sinh trong không khí…
  • Mẫu nước thải, nước mặt, nước biển, nước ngầm…: các chỉ tiêu vật lý, chỉ tiêu hóa cơ bản (COD, BOD5, amoni, các kim loại…), các hợp chất hữu cơ (dư lượng hóa chất bảo vệ thực vật, các hợp chất hữu cơ sử dụng trong sản xuất…), các chỉ tiêu vi sinh (E.Coli, coliform…)
Chi tiết

Các trang thiết bị phục vụ quan trắc

  • Khí thải: bộ thiết bị lấy mẫu VOCs và hơi khí độc theo phương pháp EPA 0030 & 0031, bộ thiết bị lấy mẫu ISOKINETIC, các máy đo nhanh đa chỉ tiêu của TESTO…
  • Không khí xung quanh & môi trường lao động: các máy hút mẫu khí lưu lượng thấp (mini pump) SIBATA ∑30, ∑300, ∑500, thiết bị hút mẫu khí lưu lượng lớn Sibata HV-500;  các máy đo nhanh đa chỉ tiêu  CO, CO2, bụi của, vi khí hậu… TESTO & Casella
  • Mẫu nước: máy đo nhanh đa chỉ tiêu TOA DDK, bộ thiết bị lấy mẫu nước theo phương ngang…
  • Mẫu đất: bộ thiết bị lấy mẫu đất…
Chi tiết

QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG - PHÂN TÍCH CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG

Quan trắc môi trường là gì? Vì sao phải định kỳ quan trắc môi trường? Những quy định có liên quan đến quan trắc môi trường?. Lựa chọn đơn vị quan trắc MT uy tín, chất lượng?. Bài viết dưới đây của Công ty Cổ phần Khoa học và Công nghệ Việt Nam-VNST sẽ giúp cho bạn hiểu rõ hơn về quan trắc môi trường cũng như dịch vụ quan trắc môi trường doanh nghiệp, ….

Chi tiết
0983151073