Máy đo hơi khí độc đa chỉ tiêu Testo 350: CO, CO2, SO2, - VNST

Máy đo hơi khí độc đa chỉ tiêu Testo 350: CO, CO2, SO2, NOx, H2S

  • Hãng sản xuất: Testo
  • Năm sản xuất: 2016
  • Mục đích sử dụng: Đo các chỉ tiêu hơi khí độc: CO, CO2, SO2, NOx, H2S

0983151073