Máy quang phổ phát xạ ICP-OES - VNST

Máy quang phổ phát xạ ICP-OES

  • Hãng sản xuất: Agilent
  • Năm sử dụng: 2018
  • Mục đích sử dụng: Phân tích kim loại nặng trong nước uống, sinh hoạt, nước thải, bùn, đất, trầm tích,....
  • Hiện trạng sử dụng: Tốt

0983151073