Quan trắc

môi trường

Quan trắc môi trường lao động

Đo, kiểm tra Môi trường lao động (hay Quan trắc Môi trường lao động) là một trong những trách nhiệm của cơ sở sử dụng lao động trong việc đảm bảo An toàn vệ sinh lao động, được quy định chi tiết tại Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15/05/2016 của Chính phủ về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động.

Chi tiết

Quan trắc môi trường lao động là gì?

Quan trắc môi trường lao động là gì? Căn cứ xây dựng kế hoạch quan trắc môi trường lao động? Văn bản quy định quan trắc môi trường lao động? Các chỉ tiêu quan trắc môi trường lao động là gì?

Chi tiết

MỐI TƯƠNG QUAN GIỮA MÔI TRƯỜNG LAO ĐỘNG VÀ SỨC KHỎE NGƯỜI LAO ĐỘNG

Sức khỏe người lao động và môi trường lao động (MTLĐ) có mối quan hệ mật thiết với nhau. Nếu MTLĐ tốt, quan hệ lao động hài hòa thì sức khỏe người lao động được cải thiện sẽ tăng năng suất lao động, kích thích sản xuất. Ngược lại, điều kiện lao động không tốt sẽ làm suy giảm sức khỏe người lao động, gây bệnh tật, nặng gây chấn thương, tai nạn sẽ dẫn tới tăng chi phí lao động, giảm năng suất lao động.

 

Chi tiết

HỒ SƠ VỆ SINH LAO ĐỘNG LÀ GÌ?

Hồ sơ vệ sinh lao động là căn cứ để người sử dụng lao động nhận diện, đánh giá đầy đủ và chính xác các yếu tố có hại, yếu tố nguy hiểm trong môi trường lao động để từ đó xây dựng kế hoạch quan trắc môi trường lao động nhằm kiểm soát được các yếu tố có hại, nguy hiểm, cải thiện điều kiện làm việc, ngăn ngừa tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp cho người lao động.

Chi tiết

Quan trắc môi trường định kỳ và Quan trắc môi trường lao động là gì?

Quan trắc môi trường định kỳ và Quan trắc môi trường lao động là gì?

Với hai hạng mục này, không ít doanh nghiệp vẫn đang còn nhầm tưởng quan trắc môi trường lao động (đo kiểm môi trường làm việc) là quan trắc môi trường định kỳ (giám sát môi trường định kỳ) và ngược lại. Hoặc nhầm lẫn việc quan trắc môi trường định kỳ đã bao gồm quan trắc môi trường lao động.

Chi tiết
0983151073