Phòng thí

nghiệm MT

Phòng Thử nghiệm Vi sinh

Phòng được thiết lập theo chuẩn an toàn sinh học cấp 1, với 4 buồng riêng biệt để chiều đi của mẫu đúng các quy tắc phòng phân tích vi sinh. Phòng được trang bị các thiết bị mới, hiện đại, đến từ các thương hiệu uy tín: Hirayama, Esco, Fluke...

Chi tiết

Phòng Phân tích sắc ký khí (GC)

Với mục tiêu trở thành đơn vị dẫn đầu trong lĩnh vực phân tích các hợp chất hữu cơ, VNST xây dựng phòng phân tích sắc ký khí với các trang thiết bị đời mới nhất của các nhà sản xuất hàng đầu trong lĩnh vực thiết bị phân tích: Agilent, Perking Elmer.

Chi tiết

Phòng máy Quang phổ hấp thụ Nguyên tử (AAS)

Chức năng của phòng là phân tích các chỉ tiêu kim loại (Asen, thủy ngân, crom, đồng, chì, kẽm…) trên máy quang phổ hấp thụ phân tử. Hiện nay phòng AAS đang triển khai phân tích kim loại trên các nền mẫu: nước sạch, nước mặt, nước ngầm, nước biển, nước thải, đất, bùn, CTR, chất thải nguy hại…

Chi tiết

Phòng thử nghiệm hóa cơ bản

Bao gổm:

  • Phòng hóa thường
  • Tủ đựng hóa chất
  • Khu vực tủ hút mẫu
  • Máy nước cất và bảo quản hóa chất
  • Khu vực phá mẫu và chưng cất mẫu

Chi tiết

ÁP DỤNG CÁC THÔNG TƯ, QUY CHUẨN TRONG THỰC HIỆN GIÁM SÁT CHẤT LƯỢNG NƯỚC ĂN UỐNG SINH HOẠT

Thông tư 41/2018/TT-BYT Khi nào có hiệu lực và thay thế cho thông tư cũ nào đã ban hành?

QCVN 01-1:2018/BYT Khi nào có hiệu lực và Khi nào thay thế hoàn toàn QCVN 01:2009/BYT (Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ăn uống)  và QCVN 02:2009/BYT (Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sinh hoạt).

Những điểm gì mới trong quy định về QCVN 01-1:2018/BYT so với QCVN 01:2009/BYTQCVN 02:2009/BYT.

Chi tiết
0983151073