quan trắc môi trường là gì - VNST Cty cổ phần KHVN - VNST

Quan trắc môi trường là gì

02/02/2018 Tin nội bộ

Môi trường sẽ bị ô nhiễm khi mà các chất thải bỏ ra môi trường có hàm lượng, nồng độ hoặc cường độ có tác nhân trên ngưỡng cho phép, có khả năng tác động xấu đến con người, sinh vật và môi trường sống.
Để đảm bảo nguồn xả thải ra môi trường luôn trong ngưỡng cho phép theo quy định của nhà nước, các cơ quan ban hành, quản lý cấp phép và giám sát, yêu cầu mọi đối tượng hoạt động sản xuất phải thực hiện việc quan trắc môi trường định kì hoặc thường xuyên theo Bộ luật bảo vệ môi trường ban hành.
“Quan trắc môi trường là việc theo dõi thường xuyên chất lượng môi trường với các trọng tâm, trọng điểm hợp lý nhằm phục vụ các hoạt động bảo vệ môi trường và phát triển bền vững”.
Các mục tiêu cụ thể của quan trắc môi trường gồm:
– Cung cấp các đánh giá về diễn biến chất lượng môi trường trên quy mô quốc gia, phục vụ việc xây dựng báo cáo hiện trạng môi trường.
– Cung cấp các đánh giá về diễn biến chất lượng môi trường của từng vùng trọng điểm được quan trắc để phục vụ các yêu cầu tức thời của các cấp quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường.
– Cảnh báo kịp thời các diễn biến bất thường hay các nguy cơ ô nhiễm, suy thoái môi trường.
– Xây dựng cơ sở dữ liệu về chất lượng môi trường phục vụ việc lưu trữ, cung cấp và trao đổi thông tin trong phạm vi quốc gia và quốc tế.
Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 23 tháng 6 năm 2014, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư về bảo vệ môi trường cụm công nghiệp, khu kinh doanh, làng nghề và cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.

Để giải đáp, tư vấn, Qúy Khách hàng vui lòng liên hệ để được tư vấn miễn phí:

Công ty Cổ phần Khoa học và Công nghệ Việt Nam
Hotline: 0968.022.249 - 0963.293.488 - 0968.022.247
Email: vnst@vnst-jsc.vn

Fanpage:https://www.facebook.com/VNST.JSC/

0983151073