Sản phẩm

và dịch vụ

Giới thiệu

Với trang thiết bị phục vụ quan trắc Môi trường hiện đại cùng năng lực pháp lý đầy đủ, VNST có khả năng cung cấp dịch vụ quan trắc Môi trường với nhiều đối tượng và chỉ tiêu quan trắc. VNST cam kết dịch vụ chuyên nghiệp với chất lượng tốt nhất, tiến độ kịp thời và chi phí hợp lý Cùng tôn chỉ “Kỷ luật – Trách nhiệm – Hiệu quả”.

Chi tiết

Năng lực pháp lý

  • Được Bộ tài Nguyên & Môi trường chứng nhận đơn vị đủ điều kiện hoạt động Quan trắc Môi trường, giấy chứng nhận VIMCERT số 121
  • Được Bộ Y tế công nhận đủ điều kiện Quan trắc Môi trường lao động theo công văn số 1001/MT-LD của Cục quản lý Môi trường Y tế
  • Được chứng nhận phù hợp Hệ thống quản lý chất lượng Phòng thử nghiệm theo ISO/IEC 17025:2005, số chứng nhận VILAS 772.
Chi tiết

Các đối tượng, chỉ tiêu quan trắc

  • Khí thải: bụi, hợp chất hữu cơ bay hơi (VOCs), hơi khí độc (SO2, NOx, H2S…), các thông số vật lý (nhiệt độ, lưu lượng, độ ẩm…) và các hơi kim loại.
  • Không khí xung quanh & môi trường lao động: các chỉ tiêu vi khí hậu, hơi khí độc, VOCs, vi sinh trong không khí…
  • Mẫu nước thải, nước mặt, nước biển, nước ngầm…: các chỉ tiêu vật lý, chỉ tiêu hóa cơ bản (COD, BOD5, amoni, các kim loại…), các hợp chất hữu cơ (dư lượng hóa chất bảo vệ thực vật, các hợp chất hữu cơ sử dụng trong sản xuất…), các chỉ tiêu vi sinh (E.Coli, coliform…)
Chi tiết

Các trang thiết bị phục vụ quan trắc

  • Khí thải: bộ thiết bị lấy mẫu VOCs và hơi khí độc theo phương pháp EPA 0030 & 0031, bộ thiết bị lấy mẫu ISOKINETIC, các máy đo nhanh đa chỉ tiêu của TESTO…
  • Không khí xung quanh & môi trường lao động: các máy hút mẫu khí lưu lượng thấp (mini pump) SIBATA ∑30, ∑300, ∑500, thiết bị hút mẫu khí lưu lượng lớn Sibata HV-500;  các máy đo nhanh đa chỉ tiêu  CO, CO2, bụi của, vi khí hậu… TESTO & Casella
  • Mẫu nước: máy đo nhanh đa chỉ tiêu TOA DDK, bộ thiết bị lấy mẫu nước theo phương ngang…
  • Mẫu đất: bộ thiết bị lấy mẫu đất…
Chi tiết

Quan trắc môi trường lao động

Đo, kiểm tra Môi trường lao động (hay Quan trắc Môi trường lao động) là một trong những trách nhiệm của cơ sở sử dụng lao động trong việc đảm bảo An toàn vệ sinh lao động, được quy định chi tiết tại Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15/05/2016 của Chính phủ về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động.

Chi tiết

Quan trắc môi trường lao động là gì?

Quan trắc môi trường lao động là gì? Căn cứ xây dựng kế hoạch quan trắc môi trường lao động? Văn bản quy định quan trắc môi trường lao động? Các chỉ tiêu quan trắc môi trường lao động là gì?

Chi tiết

MỐI TƯƠNG QUAN GIỮA MÔI TRƯỜNG LAO ĐỘNG VÀ SỨC KHỎE NGƯỜI LAO ĐỘNG

Sức khỏe người lao động và môi trường lao động (MTLĐ) có mối quan hệ mật thiết với nhau. Nếu MTLĐ tốt, quan hệ lao động hài hòa thì sức khỏe người lao động được cải thiện sẽ tăng năng suất lao động, kích thích sản xuất. Ngược lại, điều kiện lao động không tốt sẽ làm suy giảm sức khỏe người lao động, gây bệnh tật, nặng gây chấn thương, tai nạn sẽ dẫn tới tăng chi phí lao động, giảm năng suất lao động.

 

Chi tiết

HỒ SƠ VỆ SINH LAO ĐỘNG LÀ GÌ?

Hồ sơ vệ sinh lao động là căn cứ để người sử dụng lao động nhận diện, đánh giá đầy đủ và chính xác các yếu tố có hại, yếu tố nguy hiểm trong môi trường lao động để từ đó xây dựng kế hoạch quan trắc môi trường lao động nhằm kiểm soát được các yếu tố có hại, nguy hiểm, cải thiện điều kiện làm việc, ngăn ngừa tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp cho người lao động.

Chi tiết

Quan trắc môi trường định kỳ và Quan trắc môi trường lao động là gì?

Quan trắc môi trường định kỳ và Quan trắc môi trường lao động là gì?

Với hai hạng mục này, không ít doanh nghiệp vẫn đang còn nhầm tưởng quan trắc môi trường lao động (đo kiểm môi trường làm việc) là quan trắc môi trường định kỳ (giám sát môi trường định kỳ) và ngược lại. Hoặc nhầm lẫn việc quan trắc môi trường định kỳ đã bao gồm quan trắc môi trường lao động.

Chi tiết

Quan trắc môi trường định kỳ và Quan trắc môi trường lao động là gì?

Quan trắc môi trường định kỳ và Quan trắc môi trường lao động là gì?

Với hai hạng mục này, không ít doanh nghiệp vẫn đang còn nhầm tưởng quan trắc môi trường lao động (đo kiểm môi trường làm việc) là quan trắc môi trường định kỳ (giám sát môi trường định kỳ) và ngược lại. Hoặc nhầm lẫn việc quan trắc môi trường định kỳ đã bao gồm quan trắc môi trường lao động.

Chi tiết

QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG - PHÂN TÍCH CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG

Quan trắc môi trường là gì? Vì sao phải định kỳ quan trắc môi trường? Những quy định có liên quan đến quan trắc môi trường?. Lựa chọn đơn vị quan trắc MT uy tín, chất lượng?. Bài viết dưới đây của Công ty Cổ phần Khoa học và Công nghệ Việt Nam-VNST sẽ giúp cho bạn hiểu rõ hơn về quan trắc môi trường cũng như dịch vụ quan trắc môi trường doanh nghiệp, ….

Chi tiết
0983151073