Tư vấn

môi trường

Giới thiệu

Với đội ngũ nhân viên giàu kinh nghiệm, am hiểu trong lĩnh vực bảo vệ môi trường cùng với hệ thống phần mềm tính toán và cơ sở dữ liệu phong phú.

Công ty đã tiến hành lập báo cáo đánh giá tác động môi trường cho các dự án ở trong và ngoài khu công nghiệp.

Các dịch vụ tư vấn Môi trường của VNST đa dạng và đáp ứng được mọi yêu cầu của khách hàng.

Chi tiết

Thiết lập hồ sơ

 • Lập Báo cáo Đánh giá Tác Động Môi Trường (ĐTM)
 • Báo cáo hoàn thành các hạng mục bảo vệ Môi Trường
 • Đề án và kế hoạch xả thải
 • Kế hoạch phòng ngừa vè ứng phó sự cố an toàn hóa chất
 • Quan trắc và báo cáo quan trắc Môi Trường
 • Tư vấn sản xuất sạch hơn
 • Tư vấn hệ thống quản lý Mooit rường (EMS - ISO 14001)
 • Tư vấn môi trường
 • Đào tạo về an toàn hóa chất
Chi tiết

Giám sát và Quản lý Môi trường

 • Thiết lập chương trình giám sát ô nhiễm công nghiệp cho các dự án/ nhà máy, lập báo cáo giám sát hàng năm và đề xuất những kế hoạch phòng chống ô nhiễm.
 • Tư vấn xây dựng hệ thống Quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14000
Chi tiết

Tư vấn xử lý chất thải nguy hại

 • Công nghiệp hóa chất, dệt nhuộm, thuốc trừ sâu, dược phẩm
 • Công nghiệp dầu khí, cao su, luyện kim
 • Chất thải từ hệ thống xử lý nước thải, khí thải
 • Phế phẩm, sản phẩm loại từ các ngành công nghiệp
Chi tiết

Hướng dẫn lập hồ sơ kế hoạch bảo vệ môi trường

Kế hoạch bảo vệ môi trường là gì?

Bắt đầu từ ngày 1/1/2015 tên gọi cam kết bảo vệ môi trường được đổi thành Kế hoạch bảo vệ môi trường.
Kế hoạch bảo vệ môi trường là một trong những hồ sơ môi trường quan trọng nhất góp phần vào việc cho phép doanh nghiệp của bạn có được phép hoạt động hay không.
Đây là một hồ sơ pháp lý ràng buộc trách nhiệm giữa doanh nghiệp đối với cơ quan môi trường và là một quá trình phân tích, đánh giá, dự báo các ảnh hưởng đến môi trường trong giai đoạn thực hiện, hoạt động của dự án. Từ đó đề xuất các giải pháp thích hợp để bảo vệ môi trường.

Chi tiết

Tư vấn xin giấy phép khai thác nước ngầm

I. Đối tượng đăng ký giấy phép khai thác nước ngầm

Tất cả các doanh nghiệp trong và ngoài nước hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam, các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nhu cầu khai thác, sử dụng nước ngầm đều phải đăng ký giấy phép khai thác nước ngầm.
Các cơ sở, doanh nghiệp đang sử dụng nước ngầm hoặc có công trình khai thác nước ngầm mà chưa có giấy phép khai thác nước ngầm.

* Căn cứ pháp lý xin giấy phép khai thác nước ngầm
- Căn cứ Luật tài nguyên nước số 17/2012/QH13.

Nghị định 27/2014/TT-BTNMT Quy định việc đăng kí khai thác nước dưới đất, mẫu hồ sơ cấp, gia hạn, điều chỉnh, cấp lại giấy phép tài nguyên nước
- Nghị định 201/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2013 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tài nguyên nước.

Chi tiết

Tư vấn lập đề án bảo vệ môi trường đơn giản, chi tiết

I. Đề án bảo vệ môi trường là gì?

Đề án bảo vệ môi trường là loại văn bản mà các doanh nghiệp phải thực hiện theo quy định của pháp luật, mà trong quá trình hoạt động chưa có giấy xác nhận đạt tiêu chuẩn môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường, quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường.Tùy thuộc vào quy mô, loại hình dự án mà các doanh nghiệp phải lập đề án bảo vệ môi trường chi tiết hay đề án bảo vệ môi trường đơn giản.

II. Tại sao phải lập đề án bảo vệ môi trường?

Lập đề án bảo vệ môi trường là để theo dõi, đánh giá được ảnh hưởng của nguồn ô nhiễm đối với môi trường xung quanh khu vực dự án, xây dựng các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm và đưa ra các giải pháp xử lý môi trường thích hợp, giúp cho mọi công ty ngăn chặn được những vấn đề ô nhiễm.

* Căn cứ pháp lý lập đề án bảo vệ môi trường

  - Căn cứ Luật bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13

  - Căn cứ Nghị định số 18/2015/NĐ-CP Nghị định của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường.
  - Thông tư 26/2015/TT-BTNMT quy định đề án bảo vệ môi trường chi tiếtđề án bảo vệ môi trường đơn giản.

Chi tiết

Tư vấn lập hồ sơ đánh giá tác động môi trường

I. Đánh giá tác động môi trường (ĐTM) là gì ?

Đánh giá tác động môi trường hay viết tắt là ĐTM (hoặc tiếng Anh là EIA) là sự đánh giá khả năng tác động tích cực - tiêu cực của một dự án được đề xuất đến môi trường trong mối quan hệ giữa các khía cạnh tự nhiên, kinh tế và xã hội.

II. Đối tượng thực hiện

- Dự án sản xuất, kinh doanh có quy mô như trong Phụ lục II của Nghị định 18/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015.

- Chưa thi công xây dựng và hoạt động.

Chi tiết

BÁO CÁO HOÀN THÀNH CÔNG TRÌNH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Báo cáo kết quả thực hiện các công trình bảo vệ môi trường (hay còn gọi là Báo cáo hoàn thành ĐTM/Kế hoạch bảo vệ môi trường/Đề án bảo vệ môi trường) là một hồ sơ môi trường mà các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ đã được cấp giấy phê duyệt ĐTM, xác nhận Kế hoạch bảo vệ môi trường (đối với các dự án đầu tư chuẩn bị triển khai xây dựng) hoặc giấy xác nhận Đề án bảo vệ môi trường (đối với các dự án đã đi vào hoạt động) cần phải báo cáo về công tác thực hiện các công trình bảo vệ môi trường

Chi tiết

HỒ SƠ MÔI TRƯỜNG CẦN THIẾT CHO MỘT DOANH NGHIỆP?

Công ty Cổ phần khoa học và Công nghệ Việt Nam- VNST sẽ có một số chia sẻ sau cho các Anh/Chị nắm được về các hồ sơ cần thiết để Doanh nghiệp từ giai đoạn dự án đến đi vào hoạt động. Tùy từng trường hợp riêng biệt mà có những yêu cầu hồ sơ (như được nêu  dưới đây) cần chuẩn bị trước khi dự án đi vào hoạt động. Sự tìm hiểu và chuẩn bị kỹ lưỡng trong giai đoạn này sẽ giúp cho việc sản xuất kinh doanh sau đó được thuận lợi, tránh đươc những vi phạm nghiêm trọng trong công tác bảo vệ môi trường, tiết kiệm được chi phí về thời gian, công sức và tiền bạc để doanh nghiệp khắc phục sự cố môi trường xảy ra.

Chi tiết

TƯ VẤN LẬP GIẤY PHÉP XẢ THẢI

Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước là một loại giấy phép tài nguyên nước nhằm đảm bảo nước thải trước khi xả vào nguồn tiếp nhận phải đạt quy chuẩn của bộ Tài nguyên Môi trường thông qua quá trình phân tích, đánh giá, ảnh hưởng nước thải đến môi trường nước (ở đây chính là nguồn tiếp nhận). Từ đó, có thể đề ra các phương pháp quản lý, giải pháp công nghệ nhằm đảm bảo nước thải trước khi xả vào nguồn tiếp nhận phải đạt quy chuẩn của bộ Tài nguyên Môi trường.

Chi tiết
0983151073